mišo|moothee

Optimalizácia MHD Martin

špeciálna časť webu moothee.szm.sk venovaná informáciam o zmenách v mestskej hromadnej doprave v Martine

Stránka sa snaží hlavne informovať - poskytnúť komplexný súbor informácií o novinkách v optimalizácii MHD v Martine získaných z dostupných zdrojov. Taktiež tu nájdete radcu a pomocníka pri novej MHD Martin! Neváhajte kontaktovať autora!

Novinky

Obsah stránok od 20. mája 2008 nie je aktualizovaný.
Nenastali totiž žiadne skutočnosti, o ktorých by sa dalo informovať.
Ďalej je prakticky jasné, že optimalizácia v podobe, o akej sa tu píše, uvedená do života nebude.


moothee


> pre nápovedu, čo sa nachádza pod položkami menu, podržte na nich ukazovateľ myši

Menu 


Úvod 

Správy 

Nová MHD 

Súvisiace odkazy 

> SAD Žilina, a. s.
> doprava.martin.sk
> Mestskadoprava.net - fotogaléria
> Martin - Vrútky - verejná doprava

Spriatelený web o MHD Martin
www.mhdmartin.net

obsahuje novinky, evidenciu autobusov, fotogalériu, fórum, dôležité informácie... na jednom mieste!

 Úvodné informácie

 

Mestská hromadná doprava (MHD) v Martine funguje niekoľko rokov podľa dnes už starých a nevyhovujúcich princípov. Vykonané zmeny od posledného pokusu optimalizácie pred viac ako dvadsiatimi rokmi boli prevažne redukcia spojov a drobné časové či trasové úpravy (napr. v súvislosti s novými výrobnými závodmi), či vytvorenie školských liniek (čo sa na druhej strane dá považovať za veľké plus). Dnes je teda MHD Martin pre občanov už nepostačujúca - neprehľadné cestovné poriadky, meškanie, nízky komfort cestovania či nezosúladené prestupy - a tak dochádza k úbytku jej zákazníkov. Za pozitívum však možno považovať dlho nezvyšované cestovné - 10 Sk za akúkoľvek jednu jazdu a výhodné predplatené časové lístky.
Za ostatných 15 rokov klesol počet cestujúcich o 30%, autobusové linky už neuspokojujú dnešné reálne presuny cestujúcich za prácou, školou, oddychom či nákupmi. Mestskú hromadnú dopravu v Martine dotuje zo svojho rozpočtu mesto a na základe licencie od mesta ju prevádzkuje SAD Žilina, a. s. a okrem Martina obsluhuje MHD aj okolité obce Bystrička, Lipovec, Turčianske Kľačany a susedné Vrútky. Mesto sa teda rozhodlo riešiť situáciu s cieľom znížiť zaťaženie rozpočtu mesta dotáciami na MHD. Vykonalo a zadalo niekoľko prieskumov v MHD, niektoré vykonala aj SAD Žilina či fakulty a katedry Žilinskej univerzity - tie aj spracovali a vytvorili výstupný dokument, ktorý sa stal základom pre dnes už vypracovaný návrh optimalizácie MHD v Martine. Optimalizácia sa mala postupne začať realizovať od 1. augusta 2007, avšak s blížiacim sa termínom sa začali vynárať ďalšie otázky - najmä námietky od SAD a občanov, a teda zatiaľ nie je známy ďalší možný termín.


>> O stránke

 

moothee.szm.sk

© moothee