Učíme sa po celý život. (Okrem rokov strávených v škole.) Gabriel Laub

Ponúkam Vám stručný prehľad svojich pracovných aktivít. Učím na osemročnom Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine, preto na stránke nájdete pár slov o mojich profilových predmetoch,  vediem počítačový krúžok a pripravujem našich žiakov na súťaže. 


INFORMATIKA

FYZIKA

SÚŤAŽE

METODIKA

PRÁCE ŽIAKOV

FOTO

aktualizácia 23. 7. 2011