PREKLADY a TLMOČENIE


V prípade záujmu o spoluprácu s našou prekladateľsko-tlmočníckou agentúrou,
kontaktujte nás, prosím, e-mailom: layka@layka.sk