PREKLADY a TLMOČENIE

 • Korešpondenčná adresa:
  Agentúra LAYKA
  Červenej armády 1
  036 01 Martin
  Slovenská republika
  Tel.: 00421 - 43 - 427 81 54
  00421 - 43 - 424 82 13

  e-mail: layka@layka.sk
 • Fakturačná adresa:
  Mgr.Vladislav Pniak - agentúra LAYKA
  M.Jankolu 5393/2
  036 01 Martin
  Slovenská republika
  IČO: 40 990 940
  DIČ: 1070975400

  Číslo účtu: 035 177 8172 / 0900
 • Kontaktné osoby:

  Andrea Čelestiaková - holandský jazyk
  Mobil: 00421 - 908 - 076 147

  Vzdelanie: Jazyková škola v Zoetemeere (Holandsko), Štátna skúška vykonaná v roku 2000. Bývalá členka družobnej komisie miest Martin - Hoogeveen, pracovná skupina kultúra a turistika, pozícia tlmočníčka prekladateľka.
  Dlhodobý pobyt v Holandsku - 5 rokov.

  Mgr. Vladislav Pniak - ruský jazyk
  Mobil: 00421 - 907 - 490 377

  Vzdelanie: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filologická fakulta, odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo, špecializácia ruský jazyk a kultúra, štátna skúška z predmetov gramatika, literatúra, preklad a tlmočenie vykonaná v roku 2001.
  Dlhodobý pobyt v Rusku a Bielorusku - 13 rokov. Nositeľ jazyka.
Copyright LAYKA 2006-2011