PREKLADY a TLMOČENIE

 • Preklady do viacerých svetových jazykov vo všetkých odboroch
 • Krátke dodacie lehoty
 • Nízke ceny
 • Súdnoznalecké preklady (s pečiatkou súdneho prekladateľa)
 • Naskenujeme obrázky a grafiku z dokumentov, vyhotovíme preklady podľa nich
  a výsledok začleníme do konečného prekladu zhodného s originálom
 • Elektronické výstupy prekladov v požadovaných formátoch
 • Hotový preklad vytlačíme v ľubovolnom množstve na kvalitnej tlačiarni
 • Pri výskyte nového komerčného produktu v oblasti softvéru, zaistíme spracovanie prekladu v danej aplikácii
 • Hotový preklad dodáme na diskete, pošleme faxom, e-mailom alebo kuriérom
  a v prípade veľkého objemu prekladu na CD médiu
 • Tlmočnícke služby
 • Simultánne tlmočenie
 • Korekcia hotových prekladov nositeľmi jazyka
 • Preklady propagačných a reklamných filmov
 • Dabing a sprievodné slovo k reklamným a propagačným filmom
 • Mimoškolské vyučovanie v odbore cudzích jazykov
Služby

Jazyky

Cenník

Klienti

Kontakt

Spolupráca