30.ann 30.ann 30.ann


30.ann

Dátum konania : 2. apríla 2016 od 09:00 hod.

Miesto konania : Telocvičňa ŽS Bernoláka (ZŠ Tomašíkova) turnaj zúčastnených hráčov,
po turnaji priateľské posedenie pri príležitosti osláv 30. výročia založenia a účinkovania klubu v penzióne MARCO POLO vo Vrútkach

30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann 30.ann
DRESY